Home

LYDLEIK

Utøvere i prosjektet: Are Engen Steinsholm og Hannes Fredrikson Franck
Tidsrom:  24.febr – 3.mars   2013
Prosjektet er et samspills- og improvisasjonsprosjekt for barn i alderen to til seks år.
Barna får utforske lyd og rytme, og skape musikk sammen med utøverne.
Improvisasjonene har form som leker/øvelser med ulike fokus; for eksempel rytme, forskjellige typer lydkilder, dynamikk, herming og lytting.

I DIDRIKS HUS

Kunstnere: Inger Hilde Nyrud og Reidun Gløsen
Tidsrom: 8.april – 19.april 2013
Sted: Nybyggertunet Mevold gård i Brønnøy
Gjennom ulike workshops i og rundt  Didriks hus, ønsker kunstnerne å finne ut  hva  små barn  er opptatt av og undrer seg over i møte med et gammelt hus og dets historier. Ut fra barnas undring, og fortellinger  rundt huset , skapes det  en åpen visning der barna selv er sentrale aktører.

TRÆR – VERDENS LUNGER

Kunstnere: Eva Bakkeslett, kunstner, kultivator og kreativ agent. Engeløya i Steigen og Haslemere i England. Georgiana Keable, forteller, Oslo
Varighet: Tilsammen 2 uker, mai 2013 og september 2013

I dette prosjektet ønsker vi å gripe fatt i myter, historier og den praktiske betydningen av trær i vår kultur og gjøre denne kunnskapen og disse historiene levende sammen med både de minste og de litt større barna i barnehagen. Vi vil skape sanselige opplevelser som inspirerer barnas egen nysgjerrighet og utforskertrang.

LYDSAMLERNE

Kunstnere: Leo Gasnier Sande og Elin Vister
Tid: November 2013

Prosjektet har to hovedfaser for gjennomføring:

Uke 1 – formidling/inspirasjon: Installasjon av Elin Øyer Vister sin eksamensutstilling som formidles til barnehagebarn med fokus på innhold mening og metode. Kunst og Kaos.

Uke 2 – involvering: En gruppe barnehagebarn (maks 10) blir med, og samler lyder i lokalmiljø, samhandling rundt innsamlet materiale og bygging av lydskulptur som vises på Kunst og Kaos og/eller turnerer barnehagene. Skulptur med fokus på innhold/gjenbruk.

Prosjektets mål er å skape bevissthet rundt soniske omgivelser i nærmiljøet. I sammenheng med «truede» lyder, «bra» og «dårlige» lyder. Hva er støy? La barn og andre publikummere få bli bevisst og utvikle hørselen som sans i forhold til de andre sansene. Vi ønsker å forske på barnas lydunivers, og på integrasjon mellom produksjon og formidling av lydkunst, og lære mer om formidling til så små barn. Det økologiske aspektet er viktig. «Truede» lyder og støy som barn avdekker kan formidles gjennom lokalpresse og benyttes for å bevisstgjøre lokalsamfunn mht byplanlegging, miljøvern ol.

GI MEG DITT HJERTE

Kunstner: Maria Rodrigues
Tidsrom: 01. -14. desember  2013
Sted: i barnehagene og på SANNAS HAGE.

Gjennom refleksjon, tegning og videre brodering, skal barn i alderen 4-6 år lage ”portretter” av sine egne hjerter. Arbeidene har referanser til selvportrett, ved at  ”hjerteportrettet”  sees som et personlig uttrykk for hvert enkelt barn. Arbeidet utføres i barnehagene. De ferdige arbeidene monteres i en installasjon og vises som en åpen utstilling på visningsstedet SANNAS HAGE i Brønnøysund.

DRØMMEFANGEREN

Kunstner: Dorte Holbæk, scenograf og kunstner, København, Danmark
Tidsrom: 11.-25. mars 2014
Sted: Et loft i Brønnøysund

I dette prosjektet vil Dorte jobbe med en eller flere barnhager. Prosjektet er først og fremst rettet mot den eldste aldersgruppen men vil også kunne nå de minste barna. Små grupper på maks 8 barn i gangen vil sammen men kunstneren skape innholdet i prosjektet.

Drømmefangeren  blir en interaktiv installasjon som vil være scene for drømmerier, ritualer og performance i samarbeid med kunstneren og i ettertid for barna på egen hand. Loftet er tenkt som et “hemmelig rom” der barna kan komme fra tid til annen for å hente inspirasjon og drømme seg vekk, der fantasien kan få fritt spillerom og der  “drømmeritualer” fremkaller drømmeriene. Her barna kan ligge å drømme under sine kreasjoner i sitt eget rom eller leke på ryggen og drømme, fortelle historier, synge…Kort sagt et åpent rom for drømmer , estetikk og kreativ utfoldelse.

HÅBET OG NYPEROSA
Kunstner: Solveig Egeland
Tidsrom:  April  2014 – oktober  2015

Solveig Egelend bygger små hytter av gjenbruksmaterialer. Dette vil hun også gjøre I KUNSTSPRANG sammen med barnehagebarn, og andre deler av lokalsamfunnet I Brønnøsund. Det bygges to hytter. Hytta Håbet er bygget av strandsøppel og hytta Nyperosa er bygget av rekved. Nyperosa er innredet med seng for overnatting. Håbet er ei rastehytte for kaffe og kakaopauser.
Prosjektet gjennomføres i to perioder. Det bygges en hytte i hver periode.   Barn I alderen 3-6 år og andre intresserte i lokalmiljøet er  med i prosessen med innsamling og i deler av utformingen.  Selve utforming og gjennomføring utføres av tømrer og Egeland. Hyttene blir da sikret en forskriftsmessig standard i forhold til sikkerhet.

DET HEMMELIGE LIVET I FJÆRA

Kunstner: Jana Fröberg

Varighet: 2 uker maj/juni 2014

Projektet är uppdelat mellan pass inne på dagiset och ute på stranden. Inne pratar vi om havet och stranden, som en länk mellan olika delar av världen. Historier kan berättas och bilder ritas. Kanske finns lokala historier om hur kusten vid Brønnøysund har utnyttjats.
Uppföljning med en eller gärna flera exkursioner till Brønnøysunds kust där vi bekantar oss med miljön. Känner dofter, ser på delar och helheter. Vi har en kikare med oss. Kanske en marinbiolog vill delta och visa oss ätlig tång och alger. Vi plockar på oss det vi vill ha av snäckor, stenar, alger, sand, drivved och annat som väcker vårt intresse. Fynden bearbetar vi väl tillbaka på dagis. Undersöker med lupp för att se detaljer. Ritar av saker vi ser. Jag är med och tydliggör återkommande former och färger. Förstorar upp. Föremålen har sin historia, tillsammans funderar vi på var de kan tänkas komma ifrån, hur de hamnade här. Skickar eventuellt flaskpost med dessa historier eller teckningar av vad vi funnit. Fortsättning genom att skapa berättelser av våra strandföremål. Vad ser de ut som och vad vill de berätta? Kanske en historia växer fram. Vi går vidare och klär ut oss med tång i håret och snäckor på öronen, vilka blir vi? Uppstår det lek mellan dessa havsvarelser, eller måste en historia till för att få igång det? Eventuellt mynnar det ut i en liten teater jag skriver ihop utifrån barnens idéer.
Tång och annat ätligt tillreds som snacks alla deltagare får smaka på.

GRESS → BRØD og MELK

Kunstner: Kultivator/Malin Vrijmann
Tid: september  2014
Sted: Aunet gård i Brønnøy

Från gräset kommer både vårt bröd och vår mjölk; ur spannmålen som är gräsets frön, och genom kon som betar gräset och sedan gör mjölk av det. Så vi kan göra en frukost med smörgås och mjölk av gräs?! Projektet syftar till att knyta ihop välkända företeelser i barnens vardag med varandra, genom lek och praktiska övningar i jordbruk som övergår i mathantverk och slutligen smakprovningar av resultaten. Barnen kommer parallellt med detta arbeta gestaltande med beskrivning av processerna och sammanhangen de upptäcker. Platsen för övningarna är en gård, och på denna kommer vi under två veckors tid gå igenom hela processen från ax till färdigt bröd. Vi arbetar med grupper i omgångar med att skörda, tröska, torka och mala spannmål. När mjölet är färdigt bakar vi bröd, och under arbetet får barnen hela tiden smaka på säden när den är färsk, torkad, rostad och sist malen.

Gräsets väg genom kon kommer vi beskriva i en koskulptur, som vi arbetar med under perioden, där vi i form gestaltar mag- och tarmsystem hos en ko i verklig storlek. Gräs som färskt, som hö och ensilage kommer att finnas med som en ram i våra arbeten och lekar.

DANS MEG ET ROM
Kunstner: Trine Saltermark
Tidsrom: September 2014, 10 dager  og desember 2014, 10 dager.
Prosjektet inneholder også en utviklingsfase for programmering på 2 mndr. Denne fasen søker kunstner finansiert selv.

I Dans meg ett rom er målet å skape en sensorbasert, interaktiv danseinstallasjon for små barn. Installasjonen skal ha to funksjoner: En del der danser bruker installasjonsrommet i en forestilling og barna er publikum. Barna  ser hvordan et slikt rom kan brukes – samtidig som det også formidles et  dramaturgisk hendelsforløp/ en fabelfortelling. Det scenografiske og fabelen/ hendelsesforløpet er skapt på basis av barnas tegninger og ideer. Trinn to i installasjonen er at barna er med inn i det samme rommet som aktører. De kan utforske og trigge visuelle bilder i installasjonen. Dette skjer ved at barna beveger seg fysisk i rommet slik at sensorene trigges. Bilder og farger vil da endre seg ved barnas bevegelser. Barna får slik en påvirkningskraft på hvordan rommet endres og utformes.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s